Comunicado de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración

Hoy publicamos el siguiente comunicado que nos han hecho llegar desde la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI)

agpi_logo

POLO DEREITO A CREAR

O pasado día 14 de xaneiro a prensa fíxose eco de que recoñecidos escritores, como Antonio Gamoneda, Caballero Bonald ou Eduardo Silva, foron sancionados pola Seguridade Social a causa de cobrar dereitos de autor sendo beneficiarios da pensión de xubilación. A lexislación actual non permite compatibilizar a actividade intelectual dos creadores xubilados coa pensión de xubilación que lles corresponde polos anos traballados. En definitiva, condena a xente de diferentes perfís profesionais (escritores, científicos, artistas…) á completa inactividade ou a realizar as súas actividades gratuitamente.

Poñámonos en antecedentes: desde o 2012 calquera profesional da creación, chegado á idade da xubilación, debe renunciar a cobrar dereitos de autor, dar charlas, escribir artigos, etc., sempre e cando a cuantía de todo isto supere o SMI anual bruto, se quere cobrar a pensión. No caso contrario, de querer seguir percibindo estas cantidades, deberá renunciar á pensión. En definitiva, por un lado ou por outro, perde algún dos seus dereitos lexítimos.

Desgraciadamente, a maioría da xente dedicada á creación non ten os ingresos dun Picasso ou os de certas estrelas do pop, por poñer uns exemplos coñecidos. Non, estamos falando na súa maioría de xente con ingresos máis ou menos limitados que, en moitos casos, se verán reducidos unha vez cheguen á idade da xubilación. Moitos deles necesitan eses ingresos.

Non estamos a pedir privilexio ningún. Cobrar polos froitos do traballo non debería estar penalizado, pero, por desgraza, para os xubilados si o está. Paradoxalmente, os herdeiros dun autor poden compatibilizar o cobro dos dereitos de autor co cobro da pensión de xubilación. Hai outros colectivos que posúen outros medios de remuneración compatibles co cobro da pensión, como no caso dos produtos bancarios ou as pensións privadas.

Por iso, diferentes entidades de xestión (VEGAP, CEDRO e SGAE), ademais da Asociación Colegial de Escritores de España (ACEE), en nome dos colectivos de autores que representan, entregaron hai semanas un manifesto pedindo ao Goberno o cambio da lexislación para corrixir esta situación que pensamos que é inxusta. (Máis información sobre este manifesto, na web da VEGAP).

Simplemente pedimos o que nos corresponde, nin máis nin menos.

Comunicado de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración

Comenzamos la semana publicando el comunicado que nos han enviado desde la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), con motivo del terrible atentado cometido contra el semanario francés Charlie Hebdo.

agpi_logo

COMUNICADO DE CONDENA DEL ATENTADO CONTRA EL SEMANARIO FRANCÉS CHARLIE HEBDO

Tras el terrible atentado perpetrado en París en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, en el que murieron doce personas, entre periodistas, dibujantes y policías, y resultaron gravemente heridas otras 11, queremos expresar nuestra más firme condena y repulsa ante quienes pretenden limitar la libertad de prensa y expresión en nombre de una religión o una ideología determinada.

Vivimos tiempos complicados en cuanto a la convivencia entre culturas y diferentes credos pero no existe ninguna razón que justi­fique el asesinato de una persona por mucho que su opinión contradiga o incluso pueda llegar a ofender las opiniones y creencias propias. La vida humana, la libertad de prensa y la libertad de expresión deberían de estar por encima de cualquier divergencia o conflicto y su garantía, por parte de todos los estados y todos los ciudadanos, debería de ser un compromiso incuestionable e irrenunciable.

Desde AGPI, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, y de todos los compañeros ilustradores de las demás asociaciones de España, consideramos que el hecho de continuar defendiendo incondicionalmente la libertad de expresión y continuar trabajando como generadores de imágenes, de ideas y de opinión, constituyen el mejor homenaje que podemos brindar a las víctimas y a sus familias, a las que deseamos transmitir nuestra solidaridad y nuestro apoyo en un momento tan injustamente doloroso.