Entrevista: José Luis Reza – Markea

Hoy hablamos con José Luis Reza, Presidente de Markea, una nueva asociación gallega con un gran futuro por delante.

José Luis Reza - Markea

¿Por qué nace Markea?

Markea, a Asociación Galega de Marketing, nace da necesidade moitas veces expresada, pero nunca concretada, de atopar un espazo común onde os profesionais do marketing teñamos a oportunidade de coñecernos, de compartir experiencias, de aprender…en definitiva, un espazo que sexa útil para mellorar coma profesionais.

Markea, la Asociación Gallega de Marketing, nace de la necesidad muchas veces expresada, pero nunca concretada, de encontrar un espacio común donde los profesionales del marketing tengamos la oportunidad de conocernos, de compartir experiencias, de aprender … en definitiva, un espacio que sea útil para mejorar como profesionales.

¿Quien la impulsó?

Un nutrido grupo de profesionais do marketing galego que están ou teñen estado en  responsabilidades directivas nas principais compañías de Galicia: Estrella Galicia, Coren, DO Rías Baixas, Ingapan, Martín Códax, Rodman, Sargadelos, R, La Voz de Galicia, Evo Banco, Pizza Móvil, Navico, Frinsa, Finsa, Aceites Abril, Vegalsa, Aguas de Mondaríz, Feiraco, Nortempo, Cenor, Louzao…

Un nutrido grupo de profesionales del marketing gallego que están o ha estado en responsabilidades directivas en las principales compañías de Galicia: Estrella Galicia, Coren, DO Rías Baixas, Ingapan, Martín Códax, Rodman, Sargadelos, R, La Voz de Galicia, Evo Banco, Pizza Móvil, Navico, Frinsa, Finsa, Aceites Abril, Vegalsa, Aguas de Mondaríz, Feiraco, Nortempo, Cenor, Louzao…

¿Qué objetivos tiene?

Os principais obxectivos de markea, que marcamos estatutariamente, son os seguintes:

-Fomentar e dar a coñecer a cultura do marketing entre os profesionais, as empresas e as institución de Galicia.

-Facilitar o intercambio de experiencias e ideas entre os seus membros, empresas, institucións, centros educativos en torno ao marketing coma fonte de riqueza e innovación.

-Ser un foro de encontro así coma unha rede social ou networking, que facilite a comunicación e a formación continua entre os seus membros.

-Prestixiar e dar a coñecer o papel do marketing e os dos seus profesionais.

Los principales objetivos de markea, que marcamos estatutariamente, son los siguientes:

-Fomentar y dar a conocer la cultura del marketing entre los profesionales, las empresas y las instituciones de Galicia.
-Facilitar el intercambio de experiencias e ideas entre sus miembros, empresas, instituciones, centros educativos en torno al marketing como fuente de riqueza e innovación.
-Ser un foro de encuentro así como una red social o networking, que facilite la comunicación y la formación continua entre sus miembros.
-Prestigiar y dar a conocer el papel del marketing y los de sus profesionales.

El otro día se presentó en sociedad, ¿cómo fue la acogida?

Excepcional. Estamos moi contentos da resposta que tivo todo o sector coa nosa posta en marcha. Dende o mércores estamos recibindo moitísimas solicitudes de información para achegarse a Markea. E iso é síntoma de que estábamos acertados en qué unha asociación coma a nosa era moi necesaria.

Excepcional. Estamos muy contentos de la respuesta que tuvo todo el sector con nuestra puesta en marcha. Desde el miércoles estamos recibiendo muchas solicitudes de información para acercarse a Markea. Y eso es síntoma de que estabamos acertados en que una asociación como la nuestra era muy necesaria.

¿Qué simbolismo tiene el edificio donde se presentó la asociación?

Pois moita. A Casa do Cabildo é un edificio cuxa función era facilitar o tránsito e embelecer o entorno máis comercial da Catedral: A Praza das Praterías. Un edificio moi marketiniano, sen dúbida.

Ademáis, é unha mostra de que Galicia pode ser pioneira. Éste concepto de edificio-anuncio acuñouno 200 anos máis tarde o americano Robert Venturi do que o proxectase o arquitecto Sarela para o Cabildo de Santiago.

Pues mucha. La Casa del Cabildo es un edificio cuya función era facilitar el tránsito y embellecer el entorno más comercial de la Catedral: La Plaza de las Praterías. Un edificio muy marketiniano, sin duda.

Además, es una muestra de que Galicia puede ser pionera. Este concepto de edificio-anuncio lo acuñó 200 años más tarde el americano Robert Venturi del que proyectara el arquitecto Sarela para el Cabildo de Santiago.

¿Quien puede pertencer a la asociación?

Markea nace coa vocación de ser unha entidade que difunda o marketing en toda a sociedade galega, e polo tanto aberta a todo o sector e afíns. Por iso, poderán pertencer á asociación os profesionais do Marketing de calquera tipo de empresa ou institución; docentes e investigadores, estudantes e interesados en xeral.

En calquer caso é importante subliñar que se trata dunha asociación de persoas, non de empresas, e que o proceso de incorporación irase facendo pouco a pouco para afianzar os piares básicos da mesma.

Markea nace con la vocación de ser una entidad que difunda el marketing a toda la sociedad gallega, y por lo tanto abierta a todo el sector y afines. Por eso, podrán pertenecer a la asociación los profesionales del Marketing de cualquier tipo de empresa o institución; docentes e investigadores, estudiantes e interesados en general.

En cualquier caso es importante subrayar que se trata de una asociación de personas, no de empresas, y que el proceso de incorporación irá haciéndose poco a poco para afianzar los pilares básicos de la misma.

¿Qué actividades tienen previstas hacer?

Xa temos establecidas dúas citas mensuais para os nosos asociados:

1º Un Almorzo de traballo no que presentamos aos novos asociados e invitamos a un persoeiro do marketing que nos conte a súa experiencia profisional e personal

2º Un Obradoiro de marketing galego, que organizamos coa Escuela de Negocios Novacaixagalicia, no que estudiamos casos de éxito de empresas galegas. A idea é ir creando unha base de study case de marketing, pero das empresas que máis preto están de nós.

Ademáis, na nosa web estamos comezando a publicar diversos estudos nacionais e internacionais que poden ser de interés para os nosos asociados, ou para calquera que esté interesado na nosa disciplina. Neste sentido tamén temos aberto un grupo de debate en linkedin ao que pode pertencer calquera interesado.

En calquer caso hai moitas máis actividades que se porán en marcha e que temos en carteira. É cuestión de ir dando pasiños e consolidando éstas.

Ya tenemos establecidas dos citas mensuales para nuestros asociados:

1º Un Desayuno de trabajo en el que presentamos a los nuevos asociados e invitamos a un personaje del marketing que nos cuente su experiencia profisional y personal

2º Un Taller de marketing gallego, que organizamos con la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, en el que estudiamos casos de éxito de empresas gallegas. La idea es ir creando una base de study case de marketing, pero de las empresas que más cerca están de nosotros.

Además, en nuestra web estamos empezando a publicar diversos estudios nacionales e internacionales que pueden ser de interés para nuestros asociados, o para cualquiera que esté interesado en nuestra disciplina. En este sentido también hemos abierto un grupo de debate en linkedin al que puede pertenecer cualquier interesado.

En cualquier caso hace muchas más actividades que se pondrán en marcha y que tenemos en cartera. Es cuestión de ir dando pasiños y consolidando éstas.

Una de las primeras decisiones de la asociación fue nombrar a Eduardo Baeza socio de honor.

Eduardo Baeza teno sido todo no marketing a nivel España e a nivel mundial. Eduardo, que con tanta amabilidade nos apadriñou neste primeiro acto, ten chegado a ser Vicepresidente de Marketing de Europa, Middle East e África da multinacional Procter&Gamble, entre outros postos. Ademáis, foi Presidente da Asociación Española de Anunciantes. En fín, un espello onde cada un dos que formamos Markea nos queremos ver reflexados. Ademáis, e o máis importante, é que é galego.

Eduardo Baeza lo ha sido todo en el marketing a nivel España y a nivel mundial. Eduardo, que con tanta amabilidad nos apadrinó en este primer acto, ha llegado a ser Vicepresidente de Marketing de Europa, Middle East y África de la multinacional Procter&Gamble, entre otros puestos. Además, fue Presidente de la Asociación Española de Anunciantes. En fín, un espejo donde cada uno de los que formamos Markea nos queremos ver reflejados. Además, y lo más importante, es que es gallego.

¿Cómo te gustaría ver a la asociación en un par de años?

Consolidada. Gostaríame que se fóran incorporando todos os profesionais do marketing que hai en Galicia ou galegos que traballan fóra da nosa terra e que sintan a Markea coma a súa casa.

Crecer en actividades de interés para os asociados e que a sociedade galega en xeral, e as empresas en particular, empecen a creer que o marketing lles pode axudar xerar riqueza para Galicia. Nós estamos convencidos de que sí.

Consolidada. Me gustaría que se fueran incorporando todos los profesionales del marketing que hay en Galicia o gallegos que trabajan fuera de nuestra tierra y que sientan a Markea como su casa.

Crecer en actividades de interés para los asociados y que la sociedad gallega en general, y las empresas en particular, empiecen a creer que el marketing les puede ayudar generar riqueza para Galicia. Nosotros estamos convencidos de que sí.